Kategoriarkiv: Uncategorized

Skiløypenettet er ferdigstilt og klart til bruk

Frem til jul 2017 har vi jobbet med å ferdigstille planering av de siste delene av løypenettet, litt ekstra grunnforsterkning og noe drenering av stadionområdet. Fredag 22 desember var vi ferdige med hele løypenettet, og anleggsmaskinene pakket sammen og dro. Vedlagt er løypekart for alt det som nå er ferdigstilt (med unntak av vei/parkering og skileikområdet). Vi har også plassert ei brakke på stadion, og der er nå løypekartet kommet opp. Vi planlegger også i nærmeste framtid å skilte i alle kryss – slik at det blir lettere å finne fram i løypene.Siste dagen før jul plasserte vi ei brakke på stadion. Den skal brukes til lagring av skytematter for skiskyting, der vi nå har fått politigodkjenning for en midlertidig bane med 8-12 skiver. Denne kommer kanskje på plass i slutten av julen – eller rett etter nyttår.

I romjula kom det mye snø på Skeikampen. Den 29. desember ble alle sløyfene i rett fartsretning, og tilførselsløypa fra enden av lysløypa ble preparert. Det ble kjørt med bred maskin, og lagt ett spor på høyre side over alt – dermed er det også god plass for skøyting i hele løypenettet. Første milepel er da nådd, ved at alle løyper er planert, og nå preparert. 

Dermed er det åpent for å prøve løypene fra 30. desember. Vi anmoder om at alle studerer løypekartet på brakka på stadion, og da spesielt «fartsretningen» på løypene. Anlegget vil blant annet bli brukt til trening «i stor fart», og da kan farlige situasjoner oppstå om noen går mot fartsretning. Den neste uken skal vi også få opp retningspiler i alle «løypekryss», slik at det blir lettere å finne fram i løypene – samt ha en dugnad og få på plass midlertidig skiskytterbane.

løyper2017

Vi er i gang

Skeikampen Skiarena blir et kompakt anlegg med fokus på ulike aktivitetstilbud for barn og unge. Samtidig legges det opp til å etablere et løypenett som holder internasjonal standard. Løypene er planlagt av Norges fremste løypeplanleggere, og tilfredsstiller alle krav stilt av det internasjonale skiforbundet og skiskytterforbundet.